Tai Chi – Feedback

September 2017 – December 2017 Na het succes van de introductie les Tai Chi tijdens de voorbije Belgocontrol Sports Day (21 juni 2017), blijkt er bij ons personeel een ruime belangstelling te bestaan om Tai-Chi lessen bij Belgocontrol te organiseren. Er werd gestart met een eerste lessenreeks van 10 sessies in september 2017 tot en […]