skeyesclub activities

Bonjour à tous, 

Nous espérons que vous vous portez bien et que vous gardez la forme en cette période de confinement.

Comme toutes les organisations, associations et clubs, nous (skeyesclub) sommes également impactés par la crise sanitaire actuelle. Ainsi de nombreuses activités aussi bien sportives que culturelles sont/seront annulées ou reportées. La liste ci-dessous vous donne un aperçu de la situation à l’heure actuelle :

 • Le Quiz initialement prévu le 17 mars 2020 aura lieu (au mieux) au dernier trimestre 2020 ;
 • Le Sports Day du 18 juin 2020, initialement reporté à septembre, est désormais programmé pour 2021 ;
 • Les séances d’afterwork movie sont annulées jusqu’à nouvel ordre ; 
 • Les séances de futsal du mardi midi sont annulées jusqu’au 15 janvier 31 janvier 28 février inclus (décision de la commune de Steenokkerzeel) ;
 • Les séances de badminton du mercredi midi sont annulées jusqu’au 15 janvier 31 janvier 28 février inclus  (décision de la commune de Steenokkerzeel) ;
 • Toutes les activités dans les salles de sport de skeyes (yoga, full body workout, fitness…) sont suspendues jusqu’à nouvel ordre.

Nous vous tiendrons informés de tout changement et vous donnerons comme d’habitude également des informations relatives aux futures activités du skeyesclub.

Culturellement et sportivement

Dag iedereen, 

We hopen dat jullie het goed stellen en dat jullie in vorm blijven tijdens deze ‘blijf in uw kot’-periode.

Zoals alle organisaties, verenigingen en clubs zijn ook wij (skeyesclub) geïmpacteerd door de huidige gezondheidscrisis. Zo zijn/worden veel activiteiten, zowel sportieve als culturele, geannuleerd of uitgesteld. De lijst hieronder geeft je een overzicht van de situatie vandaag:

 • De Quiz die oorspronkelijk voorzien was op 17 maart 2020 zal (ten vroegste) in het laatste trimester van dit jaar doorgaan;
 • De Sports Day die gepland stond op 18 juni 2020 was oorspronkelijk uitgesteld tot september maar zal nu pas in 2021 plaatsvinden;
 • De ‘afterwork movie’-sessies zijn tot nader order geannuleerd; 
 • De futsalsessies van dinsdagmiddag zijn geannuleerd t.e.m. 15 januari 31 januari 28 februari (beslissing van de gemeente Steenokkerzeel);
 • De badmintonsessies van woensdagmiddag zijn geannuleerd t.e.m. 15 januari 31 januari 28 februari (beslissing van de gemeente Steenokkerzeel);
 • Alle activiteiten in de sportzalen van skeyes (yoga, full body workout, fitness, …) zijn tot nader order opgeheven.

We zullen jullie op de hoogte houden van iedere wijziging en zullen jullie zoals gewoonlijk ook informatie bezorgen m.b.t. de toekomstige activiteiten van skeyesclub. 

Culturele en sportieve groeten,

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.